Dejavnost Slovar omogoča udeležencem, da ustvarijo in vzdržujejo seznam definicij, podobno kot slovar. Slovar lahko ureja samo učitelj ali vsi udeleženci predmeta. 

Uporaba:

  • vpis definicij pojmov, zanimivosti, uporabnih;
  • učiteljeve osebne beležke o dijakih;
  • množično zbiranje podatkov o dijakih (rezultati tekmovanj);
  • dijaki se predstavijo na začetku šol. leta,
  • vpis zanimivosti, ki se naključno kažejo v desnem meniju, več v nadaljevanju. 

Namestitev dejavnosti Slovar:

  1. Dejavnost slovar
  2. Vpišemo ime, opis... Pomoč ikona Pomoč.
  3. Specifične nastavitve za to dejavnost:
    Vnosi

Nastavitve so dovolj samoopisujoče. Poglejmo si samo Samodejno povezovanje vnosov slovarja. Filter samodejnega povezovanja Slovar bo izpostavil vsako besedo v predmetu in so prikazal kot povezavo na slovarsko definicijo, katera se prikaže v svojem oknu. Primer klika na slovarski pojem atributi:

Prikaz definicije pojma

Uporabna možnost slovarja je prikaz naključnega vnosa v desnem meniju oz. bloku. Primerno za prikaz dodatnih informacije v premetu.

Blok naključni prikaz slovarskega vnosa