Lekcija omogoča izvajalcu, da posreduje vsebino in/ali praktično dejavnost na zanimiv in prilagodljiv način. Lekcija je sestavljena iz zaporedja strani z vsebino, ki jih lahko po potrebi vejimo. Izvajalec lahko vključi tudi strani z vprašanji različnih tipov (več izbir, kratek odgovor ...), s čimer poveča aktivno udeležbo. Glede na izbor odgovora lahko posameznik bodisi napreduje na naslednjo stran bodisi se vrne na prejšnjo stran (oziroma preide na povsem drugo mesto v lekciji, ki ga določi izvajalec). Navigacija po lekciji je lahko preprosta ali kompleksna, odvisno od strukture predstavljenega gradiva.

Lekcija se lahko ocenjuje, ocena se zabeleži v redovalnici.

Lekcija se lahko uporabi za:

  • samostojno učenje novih vsebin,
  • študijo primera oz. različnih scenarijev in vaje za simulacijo odločitev,
  • študij vsebine s sprotnim preverjanjem razumevanja z uporabo vprašanj

Podobna aktivnost v H5p je Branching Scenario