Digitalna doba

Razvoj šole sodi med pomembnejše dejavnike za višanje kredibilnosti in prepoznavnosti in s tem k večjemu vpisu bodočih učencev. Razvoj je v času tehnološke revolucije še toliko bolj pomemben, saj nagel razvoj DT možnosti odpira in zahteva reorganizacijo življenja in dela na šoli. Govorimo o korenitih spremembah pri načrtovanju in izvajanju samega pouka. Spremeni se način podajanja in utrjevanja snovi, pristopi k učenju, komuniciranja v razredu in izven... Digitalizacija izobraževanja ni mogoča brez teh sprememb.