Primerne dejavnosti za namene utrjevanja snovi so: Lekcija, Kvizi, Delavnica, Izbira, Pripombe in H5p. Vse naštete dejavnosti omogočajo strani z vprašanji, vpis besedila in oddajo datotek.

Takojšna povratna informacija:

H5p Fill in the Blanks  takojšna povratna informacija 

Nazoren pregled dela in rezultatov:

Pregled rezultatov