Dejavnosti, ki omogočajo preverjanje so vse dejavnosti, ki omogočajo:

  • ustvarjanje vprašanj in odgovorov: Pripomba, Kviz, Lekcija, H5p, Izbira;
  • vnos besedila, slik in zvoka: Naloga, H5p, Slovar, Forum;
  • oddaja nalog: Naloga, Delavnica.

Vsaka dejavnost ustreza več ali manj različnim namenom preverjanja: formativno ali sumativno preverjanje, zbiranje povratnih informacij...