H5P je enostavno orodje, ki omogoča ustvarjanje več kot 40 različnih tipov interaktivnih gradiv. 

Ustvarimo lahko:

 • različne vrste kvizov, 
 • naloge tipa povleci in spusti, 
 • iskanje »vročih« točk, 
 • učne kartice, 
 • interaktivne predstavitve z različnimi vprašanji in nalogami, 
 • interaktivni videoposnetek z dodajanjem razlag, slik ali nalog, 
 • pripravimo adaptivna učna gradiva in še veliko drugih tipov gradiv. 

Pripravljena gradiva lahko ustvarimo/uvozimo v spletno učilnico (https://digitalna.uni-lj.si/h5p/).

Seznam videov in zbirk nalog:

Uporaba v učnem procesu

 • INTERAKTIVNE PREDSTAVITVE UČNIH VSEBIN (gradivo tipa course presentation, impressive presentation, aggamotto, interactive video, branching scenario) – Učno vsebino lahko študentom predstavimo na bolj zanimiv način z dodano interaktivnostjo. Takšne predstavitve motivirajo študente za delo in jim omogočajo poglobljeno učenje in razumevanje.
 • PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA (arithmetic quiz, dialog cards, dictation, drag and drop, drag the words, fill in the blanks, flash cards, guess the answer, mark the words, speak the words) – Pripravimo lahko različne aktivnosti za utrjevanje in ponavljanje znanja. Študenti imajo možnost reševanja aktivnosti doma.
  • Primer uporabe na področju poučevanja tujih jezikov: Slovnica
 • SAMOPREVERJANJE (arithmetic quiz, multiple choice, questionnaire, question set, single choice set, summary, advanced fill the blanks, column) – S pomočjo orodja lahko pripravimo različne aktivnosti, s katerimi študenti preverijo svoje že pridobljeno znanje. Orodje sproti preverja pravilnost odgovorov in tako študentom poda povratno informacijo o njihovem znanju. Aktivnosti lahko rešujejo med predavanji, na vajah ali doma.
  • Primer uporabe na področju geografije: Evropa
 • INDIVIDUALNO DELO (column, essay) – Pripravimo lahko aktivnosti, ki jih študenti rešujejo samostojno. Tako lahko vsebino, ki ni prezahtevna, predelajo sami med predavanjem ali vajami ali doma
  • Primer uporabe na področju zgodovine: Kon-Tiki
 • UČENJE Z IGRAMI (branching scenario, find the words, flash cards, find multiple hotspots, find the hotspot, image pairing, image sequencing, memory game, virtual tour) – Aktivnosti vsebujejo elemente iger, ki pri študentih vzbudijo zanimanje in motiviranost za delo in učenje. Kljub temu da gre za aktivnosti, ki so zasnovane kot igre, lahko študenti z njimi pridobijo nove veščine, znanje ali utrdijo svoje predznanje.
 • PROJEKTNO UČNO DELO (documentation tool) – Študentom lahko pripravimo projektno delo, ki ga dokumentirajo s pomočjo aktivnosti documentation tool, ki jo ponuja orodje H5P.

(več https://digitalna.uni-lj.si/h5p/)