Anonimne povratne informacije omogočata dejavnosti Pripombe in Izbira.

Anonimni odzivi omogočajo, 

  • spremljanje učinkovitosti poučevanja; 
  • preverjanje, kako dijaki sledijo učnemu procesu;
  • pokaže raven razumevanja obravnavane vsebine in na morebitne nejasnosti v snovi;
  • sodelovanje dijakov pri načrtovanju učnega procesa.

Poglejmo si premer odziv dijakov na razumevanje snovi. Podatke lahko zbiramo na koncu posamezne učne ure, predelanega sklopa vsebin... 

Dejavnost Pripombe

Modul dejavnost Pripombe omogoča ustvarjanje raziskav po meri. Tako lahko zbirate odzive udeležencev, ki uporabljajo različne vrste vprašanj, na primer vprašanje z več možnimi odgovori, vprašanja z odgovori ja/ne, vnos besedila. Odgovori na odziv so lahko anonimni, rezultati pa vidni vsem udeležencem ali le učiteljem.

Primer izpisa anonimnih rezultatov:

Nastavitev Pripombe

1. Zaženi dejavnost Pripombe

Pripombe

2. Vpiši ime in opis dejavnosti.

Specifični nastavitvi za to dejavnost sta Nastavitev vprašanj in oddaj ter Po oddaji. 

Nastavitev vprašan in odgovor

Po oddaji

Ostale nastavitve dejavnosti so splošne nastavitve v dejavnostih in virih. 

3. Gumb Shrani in prikaži nas usmeri na stran, kjer izberemo Uredi vprašanja:

Izberemo Izbirni tip vprašanja

Dodaj vprašanje

in ustvarimo vprašanje.