Tehnično znanje uporabe sistema Moodle je hitro dosegljivo. Pomoči je dovolj tako na spletu, kot v samem sistemu. Od uporabnika zahteva začeten napor pri spoznavanju in navajanju na sistem. Tako kot pri ostalih DT aplikacijah, se začetni napor kasneje bogato obrestuje.

 

 

Moodle je samo orodje in nič več kot orodje, ki mogoča učitelju široko paleto uporabe pri pouku. Podpira vse običajne dejavnosti, od podajanja novih vsebin, formalnega in sumativnega ocenjevana, hitrega preverjanja, utrjevanja, individualnega ali skupinskega dela... Kako in kje bo učitelj to orodje uporabil, je odvisno od njega, od njegove pedagoške ustvarjalnosti in znanja.