Izobraževanje 4.0 vključuje različne učne pristope, ki za izboljšanje izobraževalne izkušnje uporabljajo tehnologijo in digitalne dosežke. Ti pristopi se osredotočajo na razvijanje spretnosti in kompetenc, ki so potrebne v digitalni dobi, ter poudarjajo personalizirano, sodelovalno in interaktivno učenje. Tukaj je nekaj pomembnih učnih pristopov v izobraževanju 4.0:

  •    Prilagojeno učenje: Izobraževanje 4.0 poudarja personalizirane učne izkušnje, prilagojene potrebam, interesom in učnim stilom posameznih učencev. Prilagodljive učne platforme in inteligentni sistemi za poučevanje zagotavljajo prilagojeno vsebino, tempo in povratne informacije, da bi povečali vključenost in razumevanje učencev.
  •    Projektno učenje: Projektno učenje vključuje delo učencev pri projektih iz resničnega sveta, ki zahtevajo kritično razmišljanje, reševanje problemov in sodelovanje. Izobraževanje 4.0 spodbuja projektno učenje, ki učencem omogoča uporabo znanja in spretnosti v smiselnih kontekstih ter poglobljeno razumevanje konceptov.
  •    Učenje, ki temelji na raziskovanju: Učenje, ki temelji na raziskovanju, spodbuja aktivno raziskovanje in proučevanje. Učenci samostojno ali v skupinah oblikujejo vprašanja, raziskujejo in iščejo rešitve. Tehnologija omogoča enostaven dostop do obsežnih virov, kar olajša učenje na podlagi raziskovanja in učencem omogoča, da se učijo samostojno.
  • Sodelovalno učenje: Izobraževanje 4.0 poudarja sodelovanje in timsko delo med učenci. Spletne platforme in orodja omogočajo komunikacijo, projektno učenje in skupno reševanje problemov. Učenci lahko skupaj delajo na nalogah, delijo ideje, zagotavljajo povratne informacije in se učijo drug od drugega, s čimer spodbujajo socialno interakcijo in razvijajo bistvene medosebne spretnosti.
  • Obrnjena učilnica: Pri modelu obrnjene učilnice se učenci z učnimi vsebinami, kot so video predavanja ali branje, ukvarjajo zunaj razreda, čas v učilnici pa je namenjen razpravam, dejavnostim in praktičnemu učenju. Tehnologija omogoča, da se vsebine posredujejo zunaj učilnice, kar učiteljem omogoča, da se osredotočijo na poglobljene učne izkušnje med neposrednimi stiki.
  • Učenje na podlagi iger: Učenje, ki temelji na igrah, in učenje s pomočjo iger izkoriščata potopitveno in vživljajočo naravo iger, da bi izboljšala učno izkušnjo. Izobraževalne igre in simulacije pomagajo učencem razvijati spretnosti reševanja problemov, kritično mišljenje in spretnosti odločanja, hkrati pa zagotavljajo interaktivno in prijetno učno okolje.
  • Kombinirano učenje je koncept učenja in poučevanja, pri katerem se spajajo in mešajo različni učni slogi in se uporabljajo najrazličnejši učni pripomočki – od virtualnih do fizičnih. Učni slogi se nanašajo na številne različne načine, ki jih ljudje uporabljajo pri učenju. Kombinirano učenje prav učnim slogom daje prednost: na eni strani z vključevanjem najrazličnejših nalog in dejavnosti v pouk, na drugi pa z uporabo računalniške tehnologije, e-gradiv, interakcije med mentorjem in udeleženci ter med samimi udeleženci učnega procesa oz. tečaja. 

Kognitivna znanost učenja