Udeležencem omogočajo oddajo dokumentov v Moodle naslednje aktivnosti:

  • Forum
  • Naloga
  • Podatkovna baza
  • Slovar

Oddaja datotek se pri naštetih aktivnostih ne razlikuje, postopki so enaki. Do razlike pride pri dostopu do teh datotek. Pripete datoteke so v različnih aktivnosti kažejo na različnih mestih, različno poudarjene in izstopajoče.