Pri digitalizaciji šol lahko opredelimo naslednje stopnje:

1. stopnja

Na tej stopnji šola vzpostavi osnovno infrastrukturo za uporabo digitalnih tehnologij, kot so računalniki, internetna povezava, projektorji, interaktivne table in omrežne sisteme. To omogoča dostop do digitalnih orodij v učilnicah in drugih prostorih šole.

Razlika med klasičnim izobraževanjem in izobraževanjem 4.0 se kaže le v zamenjavi papirja z ekrani, svinčnika s tipkovnico in prosojnice s računalniškim predstavitvami.

Digitalno tehnologijo se uporablja za:

  • pripravo na pouk,
  • izvedb pouka na tradicionalni način,
  • dokumentacijo,
  • komunikacijo,
  • iskanje informacij.

Šola začne ustvarjati ali pridobivati digitalno učno gradivo, kot so e-učbeniki, interaktivni vodiči, spletni viri, avdio in video posnetki ter druge digitalne vsebine. To omogoča učiteljem, da uporabljajo sodobna orodja pri poučevanju in učencem zagotovi bolj interaktivno učno izkušnjo.

2. stopnja

To je stopnja analiziranja in eksperimentiranje z načini dela, v kateri prihaja uporaba digitalni tehnologije kot novo orodje iz nespremenjene običajne učne prakse v spreminjanja učne prakse.

Spremembe so navzoče:

- pri pripravi na pouk,
- pri izvedbi pouka,
- pri razvijanju delovnih nalog,
- pri načinu razmišljanja o izvajanju pouka,
- pri načinu govorjenja o izvajanju pouka,
- pri pogovorih s kolegi okoli izvajanja pouka.

Učitelji začnejo aktivno uporabljati digitalna orodja v pouku za podporo in nadgradnjo tradicionalnih metod poučevanja. To vključuje uporabo interaktivnih vaj, simulacij, spletnih platform za učenje, sodelovalnih orodij, e-ocenjevanja in drugih digitalnih tehnologij, ki izboljšujejo učni proces.

3. stopnja

Stopnja razvijanja objekta samih aktivnosti. Digitalizacija vključuje nove, spremenjene in prilagojene učne prakse, nov način učenja, dela in organizacije šole. Prisotna je organizirana podpora na vseh učnih nivojih, pri vseh akterjih. Učitelji in dijaki so usposobljeni za sodelovanje v novih alternativnih poteh učenja, komuniciranja in sodelovanja, tako v šoli kot izven.

Tehnološka podpora je celostno integrirana v vse elemente izobraževalnega procesa in omogoča, da se študijski proces lahko v celoti izvaja tudi ob fizični ločenosti učitelja in dijakov.