Razvoj šole sodi med pomembnejše dejavnike za višanje kredibilnosti in prepoznavnosti in s tem k večjemu vpisu bodočih učencev. Razvoj je v času tehnološke revolucije še toliko bolj pomemben, saj nagel razvoj DT možnosti odpira in zahteva reorganizacijo življenja in dela na šoli. Govorimo o korenitih spremembah pri načrtovanju in izvajanju samega pouka. Spremeni se način podajanja in utrjevanja snovi, pristopi k učenju, komuniciranja v razredu in izven... Digitalizacija izobraževanja ni mogoča brez teh sprememb. Dosegli smo stopnjo, kjer se morajo šole bodisi prilagoditi digitalni transformaciji bodisi soočiti z resničnostjo, da morda ne bo zanimanja za vpis v šolske programe. Prevladujoči načini poučevanja so se začeli spreminjati, zato je digitalna integracija postala nujna za ohranjanje konkurenčnosti šole v prostoru. Učitelji morajo ustvariti dovolj učnih priložnosti in pri tem smiselno uporabiti obstoječe IKT-rešitve in digitalne tehnologije. Le s kombinacijo ustrezne tehnične usposobljenosti ter ustreznih didaktičnih oziroma pedagoških pristopov bodo namreč lahko šole suvereno nastopale tudi v digitalni dobi. Priprava ustrezne digitalne strategije je tako postala pomembna tudi za šole. Prilagodi se jo potrebam, ciljem, usmeritvam in realnim zmogljivostim šole, zadostovati pa mora tudi določenim kriterijem.